Cable stitch holder - large

Cable stitch holder - large

  • $3.50
    Unit price per 


Cable stitch holder. 6 1/2”

Made by Susan Bates.